Tikšanās par LDC datu bāzē esošās informācijas izmantošanu