Tikšanās par notekūdeņu dūņu izmantošanu, LIEF GOODWATER


Piedalās Zanda Melnalksne, Iveta Grudovska.