Traktortehnikas darba grupas sanāksme


Sākums plkst.10:00 Zemkopības ministrijā.