Uzņēmējdarbības pieredze apmaiņa Gulbenes novadā


25.novembrī, Jelgavas nodaļa rīko pieredzes braucienu uz Gulbenes novadu.
Brauciena mērķis ir iepazīt uzņēmējdarbību un Leader programmas īstenošanas pieredzi Gulbenes novadā.
Tikšanās laikā ar uzņēmējiem, noskaidrot un diskutēt par uzņēmējdarbības aspektiem un kā tie atšķiras Gulbenes un Jelgavas novados. Rezultātā, rast kādus jaunus risinājumus savai darbībai, apmainīties pieredzē un smelties jaunas idejas, savas darbības uzlabošanai.
Izvēlētā teritorija, kas ir pavisam cits reģions, dos iespēju iepazīt atšķirības uzņēmējdarbības procesos un veikt to salīdzinājumu un analīzi.

Pieteikšanās braucienam obligāta, rakstot e-pastu: videga.vitola@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
videga.vitola@llkc.lv