Vides darba grupa un vides seminārs OPAL Briselē, piedalās Zanda Melnalksne