Zālēdāju projekta fermu diena z/s „Gribolva”


Zālēdāju projekta fermu diena dažādās veģetācijas fāzēs pļautas skābbarības kvalitāti notiks 1. jūlijā pulksten 11 Riebiņu novada Galēnu pagasta „Gribolvā”.

LLKC Lopkopības kompetenču centrs Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” jeb Zālēdāju projekta ietvaros turpina rīkot fermu dienas demonstrējumu tīkla saimniecībās. Zemnieku saimniecībā „Upmalu Mājas” un „Gribolva”  izvēlēta tēma „Dažādās veģetācijas fāzēs pļautas zāles skābbarības kvalitātes vērtējums un sagatavošanas tehnoloģiju salīdzinājums slaucamo govju saimniecībās”.                    

Darba kārtība:

  • Fermu dienas atklāšana (Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja, demonstrējuma vadītāja; Aldis Meikulāns, z/s „Upmalu Mājas” īpašnieks; Pauls Sermais, z/s „Gribolva” pārvaldnieks);
  • Demonstrējuma zālāju apskate:

–          Pagājušajā gadā ierīkotie zālāji;

–          Šogad ierīkotie zālāji ar atšķirīgiem virsaugiem;

–          Skābbarību gatavošanas pieredze tranšejās un kaudzēs

(Aldis Meikulāns, z/s „Upmalu Mājas”; Pauls Sermais, z/s „Gribolva”; Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja; Inese Magdalenoka, Preiļu LKB augkopības konsultante).

      * Ganību apsaimniekošana:

–          Zālāju ražības noteikšana;

–          Ganību lieluma aprēķināšana porcijveida ganīšanai (Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja; Anita Sermā, z/s „Gribolva”).

  • Zālēdāju projekts Latvijā (Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja).
  • Demonstrējuma„Dažādās veģetācijas fāzēs pļautas zāles skābbarības kvalitātes vērtējums un sagatavošanas tehnoloģiju salīdzinājums slaucamo govju saimniecībās” ekonomiskie rezultāti (Mārīte Vucenlazdāne, Preiļu KB vadītāja, ekonomiste; Silvija Dreijere, demonstrējuma vadītāja).

Fermu dienu pasākuma sākums 1. jūlijā plkst.11.00. Plānotais pasākuma ilgums līdz plkst. 15.30.

Kopējais pārgājiens 2-2,5 km (atkarībā no laika apstākļiem un pašu izturības). Lūdzu, parūpējieties par ērtiem un piemērotiem apaviem. Bērniem būs paredzētas atsevišķas aktivitātes.

Plašāka informācija: Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja, mob. tālr. 26552748 vai e-pasts:silvija.dreijere@llkc.lv