Zemnieku saeimas seminārs Rāmavā “Par un ap lauku ceļiem”


Sestdien, 13.oktobrī biedrība “Zemnieku saeima” aicina apmeklēt semināru, diskusiju “Par un ap lauku ceļiem…”. Seminārs notiks izstāžu kompleksā Rāmava. Sākums plkst.14:00.   

Biedrības “Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: “Lauksaimniekiem un jebkuram lauku iedzīvotājam viens no svarīgākajiem jautājumiem ir infrastruktūra, tai skaitā lauku ceļi. Lai nodrošinātu uzņēmumu efektīvu darbību – līdz saimniecībai nogādātu nepieciešamās izejvielas ražošanai un saražoto produktu nogādātu līdz patērētājiem, uzpircējiem, vitāli nepieciešami ir kvalitatīvi lauku ceļi. Tāpat ceļi ir nepieciešami, lai lauku cilvēki bērnus aizvestu uz skolu, nokļūtu pie ārsta vai risinātu citus ikdienas jautājumus. Ceļi ir pamats, lai laukos saglabātos dzīvība. Tomēr nevienam nav noslēpums, kādā stāvoklī ir Latvijas lauku ceļi. Mēs ar šo semināru un diskusiju vēlamies turpināt jau iesākto risinājumu meklēšanu – kā un ko katra puse varētu darīt, lai spertu soļus pretī sakārtotai infrastruktūrai Latvijā.”

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors“Teju 11 000 km valsts autoceļu ir ar grants segumu, kas kopumā ir 55% no kopējā valsts autoceļu kopgaruma, līdz ar to liels iedzīvotāju skaits to izmanto savās ikdienas gaitās. Ņemot vērā, ka ilgstoši ir bijis nepietiekams finansējums grants ceļu remontdarbu veikšanai, daudzviet šie ceļi ir sliktā tehniskā stāvoklī.  Tādēļ mēs esam izvirzījuši kā vienu no darba prioritātēm – ūdens atvades sistēmas sakārtošanu grants ceļiem. Kopumā esam izveidojuši sarakstu ar vairākiem simtiem ceļu posmiem uz kuriem ir nepieciešams veikt ūdens atvades sakārtošanas darbus. Pieejamā finansējuma ietvaros plānveidīgi šos darbus veiksim katru gadu. Primāri ūdens atvades sakārtošana ir plānota tajos ceļu posmos, kuros rudenī un pavasarī šķīdoņa dēļ ir apgrūtināta ceļa caurbraucamība.”

Semināra pirmajā daļā VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors informēs par ūdens atvades sistēmas sakārtošanu valsts autoceļiem, savukārt VAS “Latvijas Valsts ceļi” vadība skaidros realitāti un nākotnes plānus saistībā ar lauku reģionu ceļiem Latvijā. Semināra pirmo daļu noslēgs biedrības “Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš ar prezentāciju: “Ceļi laukos – situācija, izaicinājumi un ierosinājumi”.

Pasākuma otrajā daļā notiks diskusija par ceļiem un iespējamo sadarbību ceļu situācijas uzlabošanai, kurā piedalīsies biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš un valdes loceklis Juris Cīrulis, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors, kā arī pārstāvji no VAS “Latvijas Valsts ceļi” un pašvaldībām.

Pieteikšanās līdz 12.oktobrim pa tālruni 67027044 vai e-pastā: birojs@zemniekusaeima.lv

PRes_Aicinām apmeklēt semināru par un ap lauku ceļiem

.

1. daļa, prezentācijas

– “Ūdens atvades sistēmas sakārtošana valsts autoceļiem”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors

– “Lauku reģionu ceļi Latvijā – realitāte un plāni”, VAS Latvijas Valsts ceļi vadības pārstāvis

– “Ceļi laukos – situācija, izaicinājumi un ierosinājumi”, biedrības Zemnieku saeima valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš

.
2.daļa, diskusija, piedalās:
– biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš un valdes loceklis Juris Cīrulis
– VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors
– VAS “Latvijas Valsts ceļi” vadības pārstāvis
– pašvaldību pārstāvji.