Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”


Aicinām piedalīties zinātniski praktiskajā konferencē “Līdzsvarota lauksaimniecība” 2015.g.

Turpinot gadskārtējās konferences tradīciju LLU Lauksaimniecības fakultāte un Latvijas Agronomu biedrība aicina arī 2015. gada februārī satikties savā Alma Mater visu lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus,  lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un, protams, topošos lauksaimniecības speciālistus.

Konference notiks 2015. gada 19. un 20. februārī LLU telpās Lielā ielā 2, Jelgavā.

Konferences mērķis. Jaunāko zinātnisko sasniegumu un praktiskās pieredzes popularizēšana un domu apmaiņa par ilgtspējīgu saimniekošanu  Latvijas laukos.

Konferences darba kārtībā paredzēta plenārsēde, kam sekos darbs laukkopības, dārzkopības un lopkopības sekcijās. Otrajā konferences dienā ziņojumi par SEG emisiju ietekmi uz lauksaimniecību un to samazināšanas iespējām. Aulas foajē būs izvietoti stenda ziņojumi.
Notiks arī tehnoloģiju un inovāciju demonstrējumi.

Konferences darba kārtība

Konferences dalībnieki saņems rakstu krājumu. Iepriekšējo trīs gadu rakstu krājumi ir ievietoti CAB Abstracts un AGRIS datu bāzēs, kā arī apraksts un tiešsaistes adrese ir iekļauti LLU bibliotēkā veidotājās datu bāzēs.
Reģistrācijas maksa – 25.00 EUR personai. Šajā maksā ir iekļauta līdzdalība konferencē, kafijas pauzēs un rakstu krājums.
Ja manuskriptu konferences rakstos ir sagatavojis autoru kolektīvs, tad šo samaksu ieskaita kā dalības maksu vienam no autoriem.
Par dalības maksas ieskaitīšanu izmantojot internetbanku sazināties ar Dz. Kreišmani.

Konferences sekretariāts
Dzidra Kreišmane (vadītāja). Lielā iela 2 (Pilī), 229.telpa. Tel. nr.: 29431756, 63005629; E-pasts: dzidra.kreismanellu.lv
Dace Šterne (vietniece). Lielā iela 2 (Pilī), 234.telpa. Tel. nr.: 29821882, 63005629; E-pasts: dace.sternellu.lv
Renāte Sanžarevska (sekretāre). Tel. nr. 63005632. Pieteikuma anketas un manuskriptus sūtīt elektroniskā formā uz: renate.sanzarevskallu.lv