ZM NĪ seminārs “Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšana”