ZSA piedalās ES RURAGRI projekta RETHINK “Saimniecību modernizācija un lauku dzīvotspēja” noslēguma sanāksmē