ZSA piedalās informatīvā ziņojuma “Par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem” izskatīšanā