ZSA piedalās kooperatīvās sabiedrības „LATRAPS” kopsapulcē