ZSA piedalās NMPAL veltītajā konferencē “Godīga mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbība”