ZSA piedalās sanāksmē par Nitrātu direktīvas izpildi laika periodā no 2012.g. – 2015.g.