ZSA tiekas ar Konkurences padomes priekšsēdētāju Skaidrīti Ābramu