Biedrības ZSA pasākumi

Citi pasākumi

Marts 2020

01.Marts

BreedExpo Ukraina. Piedalās Inga Bērziņa un Raimonds Jakovickis

No 1. līdz 4. martam.

03.Marts

Sanāksmē par A-pašgājējmašīnu reģistrāciju un šo pašgājējmašīnu maksimālā ātrumā ierobežojumu, kā arī citiem reģistrācijas un ceļu satiksmes noteikumu projektā paredzētajiem punktiem

Piedalās Mārtiņš Trons un Mareks Bērziņš. ZM 19.februārī starpministriju sanāksmē tikās ar SM, lai parunātu A-pašgājējmāšīnu reģistrāciju. SM neatbalsta ZM priekšlikumu, ka A-pašgājējmašīnām tiktu noteiktas atsevišķa traktortehnikas reģistrācijas apakšgrupa. Iebildums tiek pamatots ar to, ka ZM pārkāp Ceļu satiksmes likuma...

04.Marts

ECPA-ECCA crop protection regulatory conference, 4th & 5th March 2020. Piedalās Maira Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

04.Marts

Latraps seminārs Jaunpagastā

Piedalās Valters Zelčs

04.Marts

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija par Nacionālais attīstības plānu 2021 – 2027. gadam

Piedalās Mārtiņš Trons.

06.Marts

LOSP kopsapulce

06.Marts

Tikšanās ar LAD par aplikāciju projektu

Piedalās Zanda  Melnalksne un Līga Krūklīte.

10.Marts

Väderstad konference. Piedalās Mārtiņš Trons

11.Marts

Latraps seminārs Madonā

Piedalā Valters Zelčs.

13.Marts

KLP darba grupa Briselē

Piedalās Valters Zelčs.

17.Marts

Kooperācijas, risku pārvaldības tematiskā darba grupa

17.Marts

Seminārs par sojas un lopbarības miežu audzēšanu

Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā norisināsies seminārs “Sojas un lopbarības miežu audzēšana – vai spēsim pielāgoties mainīgajiem apstākļiem?”. Seminārā diskutēs par AREI 2020 pavasara aktualitātēm, soju Latvijā (divu gadu pētījumos iegūtie fakti un novērojumi Latvijā) un lopbarības miežiem...

18.Marts

Invitation to Central Baltic Programme PIS Seminar

Piedalās Raimonds Jakovickis, Sandis Liepa un Līga Krūklīte.

19.Marts

Invitation to Central Baltic Programme PIS Seminar

Piedalās Raimonds Jakovickis un Līga Krūklīte.

24.Marts

Trīs jūras tikšanās Ungārijā ar Pekku un Armengoldu

Piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Valters Zelčs.

24.Marts

Zināšanu, konsultāciju, sadarbības tematiskā darba grupa

25.Marts

Trīs jūras tikšanās Ungārijā ar Pekku un Armengoldu

Piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Valters Zelčs.

25.Marts

BASF konference

26.Marts

Kooperatīva “Barkavas arodi” kopsapulce

27.Marts

Starptautiskā konference “Augu veselība-nākotnes izaicinājumi”

27.Marts

Starptautiskā konference “Augu veselība-nākotnes izaicinājumi”

31.Marts

Vides un klimata, ekoshēmas, agrovides, meža kopšanas un Natura tematiskā darba grupa

Februāris 2020

03.Februāris

TIKŠANĀS-Ar VH apdrošinātājiem par kongresa atbalstīšanu. Piedalās Mārtiņš Trons.

03.Februāris

Valdes sēde Nr.2

03.Februāris

TIKŠANĀS-Ar A/S “Sadales tīkls” par lauksaimniekiem aktuālajiem jautājumiem

05.Februāris

LLKA seminārs grāmatvežiem

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) organizē gadskārtējo semināru kooperatīvo sabiedrību grāmatvežiem “2019.gada pārskats un citas grāmatvežu aktualitātes 2020.gadā”

05.Februāris

Tikšanās par mobilo aplikāciju medniekiem. Piedalās Juris Lazdiņš un Zanda Melnalksne.

05.Februāris

Darba grupa LLPN rokasgrāmatas izstrādei par amonjaka emisijas samazināšanu. Piedalās Iveta Grudovska.

05.Februāris

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija par likumprojektu „Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””. Piedalās Mārtiņš Trons.

05.Februāris

Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomes sēde par plānoto stratēģisko projektu

05.Februāris

SmartAgriHubs eksperimenta sanāksme ar Čehiem

10.Februāris

WATERDRIVE projekta partneru sanāksme

10.Februāris

ZM sanāksme par sagatavoto NAP2027 gala redakciju.

10.Februāris

Prioritāšu izstrādes darba grupas tikšanās par sagatavoto NAP2027 gala redakciju.

12.Februāris

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija par ieroču aprites jautājumiem. Piedalās Mārtiņš Trons.

21.Februāris

Konference “Subject: Creativity”.

24.Februāris

DESIRA LV partneru sanāksme

28.Februāris

Biedrības “Zemnieku saeima” kongress

Š.g. 28.februārī Bulduru Dārzkopības vidusskolā notiks ikgadējais biedrības „Zemnieku saeima” kongress, kas pulcēs lauksaimniekus no visas Latvijas. Kongresā organizācijas vadība informēs par 2019.gadā paveikto un kopīgi izvirzīs mērķus nākamajiem gadiem. Kongresa pirmajā daļā “Zemnieku saeimas” valde atskaitīsies par 2019.gadā paveikto,...