Biedrības ZSA pasākumi

Citi pasākumi

Februāris 2020

03.Februāris

TIKŠANĀS-Ar VH apdrošinātājiem par kongresa atbalstīšanu. Piedalās Mārtiņš Trons.

03.Februāris

Valdes sēde Nr.2

03.Februāris

TIKŠANĀS-Ar A/S “Sadales tīkls” par lauksaimniekiem aktuālajiem jautājumiem

05.Februāris

LLKA seminārs grāmatvežiem

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) organizē gadskārtējo semināru kooperatīvo sabiedrību grāmatvežiem “2019.gada pārskats un citas grāmatvežu aktualitātes 2020.gadā”

05.Februāris

Tikšanās par mobilo aplikāciju medniekiem. Piedalās Juris Lazdiņš un Zanda Melnalksne.

05.Februāris

Darba grupa LLPN rokasgrāmatas izstrādei par amonjaka emisijas samazināšanu. Piedalās Iveta Grudovska.

05.Februāris

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija par likumprojektu „Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””. Piedalās Mārtiņš Trons.

05.Februāris

Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomes sēde par plānoto stratēģisko projektu

05.Februāris

SmartAgriHubs eksperimenta sanāksme ar Čehiem

10.Februāris

WATERDRIVE projekta partneru sanāksme

10.Februāris

ZM sanāksme par sagatavoto NAP2027 gala redakciju.

10.Februāris

Prioritāšu izstrādes darba grupas tikšanās par sagatavoto NAP2027 gala redakciju.

12.Februāris

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija par ieroču aprites jautājumiem. Piedalās Mārtiņš Trons.

21.Februāris

Konference “Subject: Creativity”.

24.Februāris

DESIRA LV partneru sanāksme

28.Februāris

Biedrības “Zemnieku saeima” kongress

Š.g. 28.februārī Bulduru Dārzkopības vidusskolā notiks ikgadējais biedrības „Zemnieku saeima” kongress, kas pulcēs lauksaimniekus no visas Latvijas. Kongresā organizācijas vadība informēs par 2019.gadā paveikto un kopīgi izvirzīs mērķus nākamajiem gadiem. Kongresa pirmajā daļā “Zemnieku saeimas” valde atskaitīsies par 2019.gadā paveikto,...