12.jūlijā notiks lauka diena par starpkultūru nozīmi augsnes ielabošanā

06/07/2022

LLKC sadarbībā ar z/s “Lejasciņi” un Agroresursu un ekonomikas institūtu 12. jūlijā aicina apmeklēt lauka dienu  par starpkultūru nozīmi augsnes ielabošanā un kaitīgo organismu ierobežošanā.

 

Lauka diena notiks 12.07.2022. plkst. 11.00 Turnas kultūras namā, Ērģemes pagastā, Valkas novadā (GPS 57.754458,25.785221).

 

Lauka dienā varēs  uzzināt par  mērķi, ar kādu ierīkots demonstrējums par kaitīgo organismu ierobežošanu vasaras kviešu sējumos, un tā gaitu. LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis  pastāstīs par starpkultūru audzēšanu Latvijā un to nozīmi augsnes uzlabošanā. Agronome Inga Freimane iepazīstinās ar kultūraugiem un to maisījumiem, kurus var sēt kā starpkultūras, un dalīsies pieredzē par to audzēšanu. z/s “Lejasciņi” dalīsies savā saimniekošanas pieredzē, un  graudaugu sējumos varēs novērtēt, kā tiek ierobežotas slimības un  kaitēkļi.

Pieteikšanās  līdz 11.07.2022., reģistrējoties elektroniski https://forms.gle/WAPhDcNUzo2NBmE8A

 

Papildinformācija; tālr. 29341748 (Ilona Krūmiņa).

 

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P28. Demonstrējuma tēma: Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos (28. lote).

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

DARBA KĀRTĪBA