17.februārī – ZSA seminārs par meliorācijas sistēmu ierīkošanu un uzturēšanu”

10/02/2022

17. februārī biedrība “Zemnieku saeima” aicina uz attālināto semināru “Turpinām par meliorācijas sistēmu ierīkošanu un uzturēšanu”.

 

PROGRAMMA:
13.00-13.05 Ievadvārdi – Mārtiņš Trons, biedrība “Zemnieku saeima”, lauksaimniecības politikas eksperts;
13.05-13.20 “Kam un kāpēc ir vajadzīgas buferjoslas?” – Iveta Grudovska, biedrība “Zemnieku saeima”, augkopības eksperte;
13.20-13.40 “Aktualitātes par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanu 2022. un 2023. gadā” – Aldis Zīriņš, Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi, Meliorācijas departamenta vadītājs;
13.40-14.30 “Praktiskā pieredze drenāžas remontos” – Valdemārs Dambekalns, Viktors Girdo, SIA “Dambekalna tehnika”, inženieris hidrotehniķis;
14.30-14.55 “Automatizācija lauku drenāžas ierīkošanā” – Māris Kanderāns, SIA “TerraTech Solutions”;
14.55-15.20 “Inovatīvas drenāžas cauruļvadu sistēmas” – Matīss Preiss, SIA “Evopipe”;
15.20-15.45 “Iespējamie risinājumi drenāžas ieklāšanai” – Jānis Blumbergs, LPKS “Latraps” pārstāvis;
15.45-16.10 “Drenu filtru materiālu efektivitātes novērtējums” – Kaspars Abramenko, Mg. sc. ing., LLU Vides un ūdenssaimniecības katedras pasniedzējs;
16.10-17.20 “Drenāžas sistēmu inovācijas Eiropā un pētījumi Lietuvā” – Vilimantas Vaiciukinas (Vilimantas Vaiciukynas), Assoc. Prof. dr., Vitauta Magnus Universitātes meliorācijas pasniedzējs, Kauņas Mežsaimniecības un vides inženierzinātņu lietišķo zinātņu universitātes meliorācijas pasniedzējs, meliorācijas projektētājs (prezentācija notiks krievu valodā, prezentācijas slaidi būs latviski).

 

Reģistrācija līdz 16.02.2021. uzspiežot uz zemāk redzamo saiti un aizpildot pieteikumu https://forms.gle/qWuFi19c8Y1M9DHt7

Seminārs norisināsies Zoom platformā. Semināra saite dalībniekiem tiks nosūtīta 17. februārī rīta pusē. Saite darbosies no plkst.12:45.

Papildu informācija par semināru: Mārtiņš Trons, 29805456, martins.trons@zemniekusaeima.lv

Tehniski jautājumi par semināra norisi: Sandis Liepa, 26371925, sandis@zemniekusaeima.lv