17.janvārī Nutrinflow projekta seminārs Zaļeniekos – PREZENTĀCIJAS

17/01/2018

2018.gada 17.janvārī Zemnieku saeima projekta Nutrinflow ietvaros organizēja semināru par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās, kurā uzklausīja ekspertu viedokļus par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējām intensīvās lauksaimniecības reģionos un vides elementu mērķtiecīgu plānošanu.

Tika diskutēts arī par lauksaimniekiem aktuāliem likumdošanas un lauku politikas jautājumiem.

Darba kārtība PDF formātā: ŠEIT

Prezentācijas:

A.Urtāns, biedrība “Ūdensaina” – Dabas norises meliorācijas sistēmās

A.Lagzdiņš LLU – Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izvēle un novietojums

M.Cēsnieks, SIA Ce-BO projekts – Vides elementu izbūve uz Ailes strauta

G.Bērziņš, SIA Precision Farming – Ko vēl lauksaimnieks var darīt, lai klimatiskie apstākļi mazāk ietekmētu ražas?

Aktualitātes lauksaimniecības nozarē ZSA skatījumā

nutrinflow_interreg_ERAF.