20.februāra Nutrinflow seminārs Smiltenē – PREZENTĀCIJAS

20/02/2018

2018.gada 20.februārī Zemnieku saeima projekta Nutrinflow ietvaros organizēja semināru par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās, kurā tika uzklausīti ekspertu viedokļi par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējām intensīvās lauksaimniecības reģionos un vides elementu mērķtiecīgu plānošanu.
Tika diskutēts arī par lauksaimniekiem aktuāliem likumdošanas un lauku politikas jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
 
A.Urtāns, biedrība “Ūdensaina” – Dabas norises meliorācijas sistēmās
A.Lagzdiņš LLU – Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izvēle un novietojums
Ivars Kupčs, ZMNI – Valsts un valsts nozīmes hidrotehnisko būvju un ūdensnoteku būvniecība Vidzemes reģionā
Zanda Melnalksne, ZSA – Meliorācija un vides elementi
Aktualitātes lauksaimniecības nozarē ZSA skatījumā
DSC_0001 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0007

nutrinflow_interreg_ERAF.