20.jūnijā Lauku diena par skābinātu šķidrmēslu izmantošanu

11/06/2018

Turpinot projekta “Šķidro kūtsmēslu paskābināšana Baltijas jūras reģionā” aktivitātes, Zemnieku saeima kopā ar projekta sadarbības partneriem 20. jūnijā organizēja lauku dienas Īlē (Auces novads), Īles kultūras namā.  Pasākumā bija iespēja uzzināt pirmos rezultātus demonstrējumā, kurā kultūraugu mēslošanai izmantota līdz šim Latvijā nebijusi tehnoloģija – šķidrmēslu skābināšana.

Demonstrējums iekārtots SIA “Lauku Agro”, kur skābināti kūtsmēsli izmantoti ziemas kviešu, rudzu, kukurūzas un ziemas rapša mēslošanā. Lauka dienā būs iespēja uzzināt to, kas ir kūtsmēslu skābināšana un kāpēc šī tehnoloģija varētu būt lietderīga arī Latvijas lauksaimniekiem. Uzzināt pirmos praktiskā demonstrējumā iegūtos rezultātus – skābināšanas ietekmi uz amonjaka emisiju apjomiem, izmantošanas agronomiskos un ekonomiskos ieguvumus. Notika demonstrējuma lauku un skābināšanai izmantotās tehnikas apskate.

Lauka diena rīkota projekta “Šķidro kūtsmēslu paskābināšana Baltijas jūras reģionā” kuru finansē INTERREG Baltijas jūras reģiona programma.

PROGRAMMA

Prezentācijas:

Kūtsmēslu skābināšanas ekonomiskie aspekti (Santa Pāvila, LLKC Ekonomikas nodaļas vadītāja)

Demonstrējuma “Paskābinātu cūku šķidrmēslu izmantošana kultūraugu mēslošanā” metodika un rezultāti (Laura Kirsanova, LLKC Augkopības konsultante)

Kūtsmēslu apsaimniekošana, izmantojot labākos tehniskos risinājumus (Jānis Kāžotnieks, LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs)

20180620_114859 20180620_124530 20180620_115128  20180620_124248

traktors

Baltic_Slurry_Interreg_bigger_EU_logo_print_Easy-Resize.com