2015.gadā kadastrālā vērtība lauksaimniecībā izmantojamajai un meža zemei saglabāta 2014. gada līmenī

26/06/2014

Zemes kadastrālās vērtības noteikšana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem katram ražojošam lauksaimniekam, tādēļ mēs, pārstāvot biedru intereses, vairākkārt vērsāmies Zemkopības ministrijā, Tieslietu ministrijā un Finanšu ministrijā aicinot kadastrālo vērtību lauksaimniecībā izmantojamajai zemei 2015. gadā saglabāt 2014.gada apmērā.

.

.

Ar gandarījumu varam paziņot, ka 25.jūnijā Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, tiekoties ar Tieslietu ministrijas,  Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts zemes dienesta speciālistiem vienojās, ka 2015. gadā kadastrālās vērtības lauksaimniecībā izmantojamajai zemei un meža zemei paliks 2014. gada līmenī. Savukārt, sākot ar 2016. gadu, kadastrālā vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei un meža zemei varētu tikt aprēķināta, ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu.