25.janvārī – noslēguma seminārs par demonstrējumiem lopkopībā

11/01/2023

Aicinām 25. janvārī uz noslēguma semināru par demonstrējumiem, kas tika realizēti gaļas liellopu saimniecībā, kas saimnieko ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm, un aitkopības saimniecībā.

 

LLKC sadarbībā SIA “Saimniecība Nākotne”, SIA “Texel.lv”, LAAA, ZS un AREI aicina piedalīties demonstrējumu noslēguma seminārā (LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”) par zīdītājgovju laktāciju ietekmi uz iegūto pēcnācēju augšanu un attīstību bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā (LAD līguma Nr. 10 2.1-20/20/P24, 2. lote) un precīzo tehnoloģiju izmantošanu intensīvā jēru nobarošanā (LAD līguma Nr. 10 2.1-20/20/P23, 1. lote).

 

Skatīt pasākuma PROGRAMMU!

 

Pasākums notiks 25. janvārī pulksten 9.30 LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34, Jelgavas novadā.

Pieteikšanās pasākumam: līdz 23.01. plkst. 16.00.

Elektroniski: https://www.mittoevents.com/preview/demonstr-25012023/reg