25. maijā notika diskusija par digitālo mārketingu Latvijas gaļas liellopu nozarē

25/05/2022

25. maijā Staburaga saieta namā “Vīgante”, Staburaga pag., Aizkraukles nov. organizējām diskusiju “Digitālais mārketings Latvijas gaļas liellopu nozarē”. Pirms diskusijas ar prezentācijām uzstājās Raimonds Jakovickis, Lopkopības eksperts, Biedrība “Zemnieku saeima” – Gaļas liellopu nozares raksturojums; Dace Freimane, Tirgus un tiešā atbalsta departaments, Zemkopības ministrija – Liellopu gaļas tirgus pārskats; Emīls Ķīlis, “Baltic Studies Centre” pētnieks – Digitālā mārketinga piemēri.

 

Pēc prezentācijām notika diskusijas par lauku apvidu digitalizāciju, to iespējām liellopu gaļas tirdzniecībā. Pēc diskusijām SIA “Sēļu zeme” īpašniece Alda Paura iepazīstināja ar savas saimniecības pieredzi liellopu audzēšanā.

 

Diskusija notika “Apvārsnis 2020” projekta DESIRA (Digitalizācija: Ekonomiskā un sociālā ietekme uz lauku vidi) ietvaros.

 

DARBA KĀRTĪBA

 

PREZENTĀCIJA: Gaļas liellopu nozares raksturojums – Raimonds Jakovickis

PREZENTĀCIJA: Liellopu gaļas tirgus pārskats – Dace Freimane

PREZENTĀCIJA: Digitālā mārketinga piemēri liellopu gaļas sektorā – Emīls Ķīlis