3.maija valdības lēmumi

07/05/2017

Piešķir papildu 7 miljoni eiro atbalstu piena ražotājiem. 3. maijā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka Eiropas Savienības (ES) ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem. Izmaiņas noteikumos paredz papildināt ES ārkārtas pielāgošanas atbalstu ar papildu atbalstu no valsts budžeta, lai sekmētu tirgus stabilizāciju un veicinātu saimniecību ekonomisko ilgtspēju. Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz papildu valsts atbalsta piešķiršanu 7 miljonu eiro apmērā Latvijas piena ražotājiem, lai mazinātu būtiskos ieņēmumu samazinājumus, ar ko ražotāji nepārtraukti saskārās kopš importa embargo noteikšanas 2014. gada 7. augustā. Atbalsts no valsts budžeta paredzēts, ņemot vērā to, ka līdzšinējie ES un valsts ārkārtas atbalsta pasākumi tikai nelielā apmērā kompensēja ieņēmumu samazināšanos un piena ražotāji izjuta nopietnas finanšu grūtības. Tāpat jāņem vērā, ka jau šobrīd, pēc vairāku mēnešu ilga kāpuma, atsākusies piena iepirkuma cenas pazemināšanās, un, iestājoties vasaras sezonai, var sagaidīt tālāku cenas samazināšanos, kas atkal saasinās piena ražotāju finansiālo situāciju. Lasīt vairāk!

Atcelta prasība mājputnu turēt slēgtā telpā. Valdība 3.maijā akceptēja grozījumus biodrošības pasākumos dzīvnieku turēšanas vietām. Grozījumi noteikumos pārceļ mājputnu turēšanas ierobežojuma periodu no iepriekš noteiktā 31.maija uz 3.maiju. Grozījumi līdztekus arī noteic, ka mājputnu īpašniekiem – kuri mājputnus tur olu vai gaļas iegūšanai mājsaimniecībā patēriņam savām vajadzībām vai tur mājputnus inkubējamo olu iegūšanai, lai tās izmantotu mājsaimniecības vajadzībām – turpmāk nevajadzēs izstrādāt biodrošības pasākumu plānu, jo šādu mājsaimniecību darbība nerada lielu risku infekcijas slimību izplatībai. Lasīt vairāk!

Prasībās olu apritei nelielā apjomā veiktas izmaiņas. Noteikumi nepieciešami tādēļ, ka Latvijā aizvien aktīvāk attīstītās piemājas saimniecības, kurās audzē putnus un kuru olas ir vēlme realizēt tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumiem vietējā tirgū. Ir dažādojušās arī to putnu sugas, kuru olu lietošana uzturā palielinās, piemēram, paipalu. Noteikumi nosaka higiēnas prasības olu ražošanai un vistu (Gallus Gallus sugas putnu) olu piegādei nelielā apjomā tieši galapatērētājam, kā arī citu putnu olu piegādei nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju. Lasīt vairāk!

Vietējās rīcības grupas varēs saņemt atbalstu starpvalstu un starpteritoriālai sadarbībai. 3. maijā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (ES) piešķiršanas kārtību vietējām rīcības grupām (VRG) starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai. Atbalsts paredzēts, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas laukos. Noteikumu projekts paredz atbalstu VRG īstenotām darbībām, kuru mērķis ir, sadarbojoties nacionālā un starpvalstu mērogā, pārņemt pieredzi, attīstīt jaunu pieeju un meklēt inovatīvus risinājumus esošām situācijām, tādējādi veicinot savas darbības teritorijas uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas. Lasīt vairāk!

Avots: Zemkopības ministrija