5.decembrī “Zemnieku saeimas” atvērtā valdes, padomes sēde!

29/11/2018

5. decembrī aicinām piedalīties biedrības „Zemnieku saeima” atvērtajā valdes, padomes sēdē. Sākums plkst.11:00, LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, telpa A100 (1. stāvs pa labi), K. Helmaņa iela 8, Jelgava.

Darba kārtība

11.00-11.40 Prezentācija un diskusija par zinātnisko pētījumu “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā” (LLU pētnieks Aleksejs Nipers).

11.40-12.20 Prezentācija un diskusija par pētījumu “Lielo saimniecību ieguldījums lauksaimniecības attīstībā, ņemot vērā LAP atbalsta ietekmi” (APP “Agroresursu un ekonomikas institūta” pētniece Elita Benga).

12.30-13.30 Tikšanās ar LLU Veterinārmedicīnas fakultātes vadību un fakultātes apskate

13.30-14.00 Pusdienas

14.00-15.00 Citi jautājumi ( DD limitu jautājumi, Zaļās nedēļas apmeklējums u.c.)

Pieteikšanās OBLIGĀTA, rakstot uz e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv  vai pa tālr. 67027044.