7. oktobrī – lauka diena par pirmpieņu kvalitāti, ēdināšanu un apsaimniekošanu

19/09/2021

7. oktobrī, plkst. 9.45.-12.30 LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību SIA “Vienotnes”, Zemnieku saeimu un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par pirmpieņu kvalitāti, ēdināšanu un apsaimniekošanu, pārejot no piesietās turēšanas sistēmas uz nepiesieto, un slaukšanu veicot ar robotu.

 

DARBA KĀRTĪBA

 

Lauka diena notiks slaucamo govju novietnē “Mazbebri” Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

 

Lauka dienā būs iespēja uzzināt par demonstrējuma gaitu un rezultātiem, par pirmpieņu kvalitāti un ēdināšanas specifiku. Tā kā saimniecība nesen uzcēlusi jaunu novietni, kas aprīkota ar slaukšanas robotiem , tad par robotizācijas iespējām ģimenes saimniecībās un to, kā laikus sagatavoties pārejai uz dzīvi un darbu šādā novietnē, pastāstīs “DeLaval” konsultanti. Saimniecības vadītājs Normunds Ruķis iepazīstinās ar sasniegto un turpmāko darbības stratēģiju.

 

Papildus informācija pie Anitas Miltiņas, LLKC Daugavpils konsultāciju biroja lopkopības konsultante, e-pasts: anita.miltina@llkc.lv tālr. 29405967.

 

Demonstrējuma tēma: “Slaucamo govju pirmās atnešanās vecuma ietekme uz dzīvnieku veselību, produktivitāti, pēcnācēju kvalitāti” (LAD līguma Nr. LAD160419/P24).