ĀCM samazināšanai meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā

03/12/2015

Ar mērķi sekmīgāk apkarot Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, spēkā stājušies Zemkopības ministrijas izstrādātie un Saeimas pieņemtie grozījumi Medību likumā, lai nodrošinātu vienmērīgu medību slodzi visās medību platībās un veicinātu intensīvākas meža cūku medības.

Grozījumi Medību likumā paredz pienākumu medīt meža cūkas iepriekš reģistrētos medību iecirkņos, sākot ar 200 ha platību, kā arī Valsts meža dienestam (VMD) dod tiesības lemt par medību tiesību piekritību platībās, kurās līdz šim mežacūku medības nebija atļautas – īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, medību platības, kurās medību tiesības izmanto pats zemes īpašnieks un kuras nav reģistrētas medību iecirkņa sastāvā u.tml.

Lai neveicinātu medību iecirkņu sadrumstalošanu, likuma grozījumos iestrādāts nosacījums – medību iecirknī, kura platība ir no 200 līdz 1000 ha, ja tas reģistrēts pēc šo grozījumu spēkā stāšanās dienas un izveidojies iepriekš reģistrēta iecirkņa dalīšanas rezultātā, atbildīgo medību tiesību lietotāju noteiks VMD.

Šie grozījumi Medību likumā ir spēkā līdz brīdim, kad meža cūku populācijas blīvums tiks samazināts līdz vienai mežacūkai uz 200 ha, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. martam.

Līdz šo grozījumu pieņemšanai mežacūku medības varēja notikt 76 % valsts teritorijas,  bet atlikušos 24 % veidoja platības:
–    kur nav reģistrēts attiecīgas platības medību iecirknis – medību tiesību īpašnieks tās nav nodevis medību tiesību lietotājam vai medību tiesības ir nodotas, bet medību iecirknis mazāks par Medību likuma 19. panta 1. daļā noteikto minimālo platību mežacūku medībām (<1000 ha);
–    kur to aizliedza citi normatīvie akti (dabas liegumi, militārie objekti, u.tml.).

Platības, kurās līdz šim meža cūku medības nebija atļautas, kalpoja par patvērumu meža cūkām, mazinot medību sekmes blakus esošajās medību platībās un palielinot ĀCM tālākas izplatības riskus.
___________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv.