Aicinām piena ražotājus uz semināru kā izdzīvot krīzes situācijā

22/10/2014

Sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu un A/S „Dimela Veta Latvija”, biedrība „Zemnieku saeima” organizē un aicina piena ražotājus uz semināru „Iespējas un darāmās lietas piena ražošanas saimniecībā krīzes apstākļos”, kas notiks š.g. 4.novembrī Gulbenē, Gulbenes novada domes 3.stāva zālē, Ābeļu ielā 2. Semināra sākums plkst. 10:00.

.

Biedrības „Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietnieks un z/s „Mežacīruļi” saimnieks Juris Cīrulis: „Šobrīd Latvijā ir piena krīze. Labā ziņa ir tā, ka krīze nav mūžīga, bet sliktā ziņa – mēs nezinām, kad tā beigsies. Mums ir piemērs, kā Latvijas valsts rīkojās krīzes laikā un lauksaimniekiem šobrīd ir jādara tieši tas pats – jākonsolidē visi izdevumi, jānosaka pavisam cits, ekonomiskās saimniekošanas stils un jāievieš milzīga taupība. Saimniecības šobrīd to jau ir izdarījušas, taču ceram, ka seminārs varētu radīt jaunas idejas, kā ietaupīt un tādējādi veiksmīgāk pārdzīvot krīzi. Ceram, ka Dimela Veta speciālisti norādīs uz instrumentiem, kā to izdarīt. Aicinu ikvienu piensaimnieku piedalīties seminārā un jau iepriekš sagatavot aktuālos ražošanas problēmjautājumus par savu saimniecību.”

.

A/S „Dimela Veta Latvija” vadošā dzīvnieku  labturības speciāliste un piena fermu auditore Dr. Vita Būde – Gaile: „Līdz šim, saimniecībās izmantojām tikai LDC izsniegtās piena pārraudzības lapas. Tas būtībā bija vienīgais dokuments, ar kura palīdzību sekot līdzi rezultātiem gada griezumā un salīdzināt ar iepriekšējiem periodiem. Šobrīd pats svarīgākais ir iemācīties un lietot praksē vairākas jaunas formulas un veikt aprēķinus, ar kuru palīdzību precīzāk sekot līdzi savas piena fermas darba rezultātiem. Seminārā mācīsimies pareizi „iztulkot” aprēķinu rezultātus, lai iegūto informāciju izmantotu gudru lēmumu pieņemšanai. Tāpat pārrunāsim un mācīsimies atpazīt tās ikdienišķās situācijas ganāmpulka pārvaldībā, kas, iespējams, saimniekam nes zaudējumus.”

 .

Seminārā biedrības „Zemnieku saeima” vadība informēs par atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem (tiešmaksājumi, zaļināšana un valsts atbalsts), plānotajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniecības uzņēmumos, kā arī aktuālajām izmaiņām likumdošanā (Aizsargjoslu likums, Medību likums, Būvniecības likums, u.c.).

.

Savukārt A/S „Dimela Veta Latvija” pārstāve informēs par to, kā rīkoties piena krīzes situācijā, lai saglabātu saimniecības dzīvotspēju. Piena ražotāji tiks informēti par to, kas šobrīd piena ražošanas saimniecībā ir darāms un, kas noteikti nē. Tāpat klātesošie tiks iepazīstināti ar Vācijas zemnieku rīcību krīzes situācijā, kad pašizmaksa pārsniedz piena cenu, u.c. aktuāliem jautājumiem.

.

Seminārā piedalīsies biedrības „Zemnieku saeima” vadība un A/S „Dimela Veta Latvija” vadošā dzīvnieku  labturības speciāliste un piena fermu auditore Dr. Vita Būde – Gaile.

 .

Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš pie biedrības „Zemnieku saeima” biroja administratores Daces Freimutes pa tālr. 67027044 vai rakstot: birojs@zemniekusaeima.lv

 .

Semināra organizēšanu atbalsta Valsts Lauku tīkls.