Aicinām piešķirt līdzekļus valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanai

09/11/2017

Biedrība „Zemnieku Saeima” ir nosūtījusi vēstuli Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Saeimas komisijai un deputātiem ar aicinājumu likumprojektā “Par valsts budžetu 2018.gadam”  papildus no valsts līdzekļiem piešķirt vismaz 500 tūkst. eiro valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai un ekspluatācijai 2018.gadā.

Biedrība “Zemnieku saeima” pēdējo mēnešu laikā saņem neskaitāmas sūdzības no lauksaimniekiem un meža īpašniekiem, par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu neefektīvu darbību. Daudzos gadījumos minētā problēma ir iemesls, kas pasliktina vai pilnībā traucē ūdens novadīšanu no kopietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmām.

Šī gada ilgstošās lietavas, kuru rezultātā applūda plašas teritorijas un tika apgrūtināta un dažviet pat bija neiespējama ražas novākšana lauksaimniekiem, bija pierādījums meliorācijas sistēmu neapmierinošajam stāvoklim Latvijā.

Meliorācijas likums nosaka, ka valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanas un ekspluatācijas darbus nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem, bet par koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmu uzturēšanu rūpējas attiecīgie zemes apsaimniekotāji. Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu tehniskajam stāvoklim jābūt tādam, lai koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmu darbība netiktu traucēta un tās spētu regulēt mitruma režīmu augsnē. Pretējā gadījumā zemes īpašniekiem nav iespējas uzturēt savas meliorācijas sistēmas darbību un zūd jēga ieguldīt līdzekļus sistēmas sakārtošanā.

Biedrības „Zemnieku Saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš”: „Lai zemes īpašnieki ieguldītu savus un piesaistītu Eiropas Savienības līdzekļus meliorācijas sistēmas uzturēšanā un atjaunošanā, ir jābūt pārliecībai, ka meliorācijas sistēma darbosies, ūdeni novadot valsts nozīmes meliorācijas sistēmās. Primāra nozīme ir tieši iepriekšminēto sistēmu uzturēšanas darbam, tomēr valsts budžeta finansējums ir nepietiekams, lai segtu visus nepieciešamos ekspluatācijas izdevumus un nepieļautu sistēmas nolietošanos. Papildus finansējums tā nav tikai lauksaimnieku iegriba vai kaprīze, tā ir vitāla nepieciešamība, jo sliktā stāvoklī esošās valsts meliorācijas sistēmas ietekmē ne tikai  lauku applūšanu, bet arī mežu produktīvu pieaugumu, valsts un pašvaldības ceļu situāciju, kā arī apdzīvotu vietu neapplūšanu. Lai gan valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu rekonstrukcijā jau ieguldīts Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums un šogad turpinās ES līdzekļu piesaiste valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanā, finansējums šiem darbiem pilnībā nepietiek.”

“Zemnieku saeima” aicina iesaistītās ministrijas, Saeimas komisijas un deputātus atbalstīt biedrības priekšlikumu par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai un ekspluatācijai.

PRes_ZSA aicina piešķirt papildus līdzekļus valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanai_09_11