Aicinām vērtēt pirmo Zaļināšanas gadu

24/02/2016

Noslēdzoties pirmajam gadam, kad gandrīz katram no jums savā saimniecībā bija jāievieš zaļināšanas prasības, Briseles ierēdņi grib zināt, kā zemniekiem dažādās valstīs ir veicies. Ir izstrādāta online sabiedriskās apspriedes anketa, kurā katrs no jums tiek aicināts sniegt savas atbildes, lai Briseles lēmēji labāk saprastu, kuras no prasībām ir izpildāmas vienkārši, un kuras prasās pēc uzlabojumiem. Ar pašreizējām prasībām nav apmierināti zemnieki visā Eiropā, un diemžēl apmierināti nav arī vides aizstāvji, kas prasa no politiķiem vēl vairāk pastiprināt prasības attiecībā pret lauksaimniekiem. Mums uz šo anketu ir jāatbild aktīvi un gudri, lai veicinātu prasību vienkāršošanu un loģiskumu!

Aizpildāmās anketas ZSA ir nosūtījusi uz katra biedra e-pastu. Ļoti ceram, ka atradīsiet aptuveni 15 minūtes laika, lai aizpildītu anketu!

Anketa ir atrodama arī EK mājaslapā (http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_lv.htm), zem sadaļas “Skatīt aptaujas lapu”.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar ZSA biroju. Tel. nr.: 67027044.