Apspriežamie dokumenti ZSA biedriem

01/02/2018

1) Par Ministru kabineta noteikumu projekta saskaņošanu (aizdevumi zemes iegādei):
 Aizdevumi zemes iegādei_1

– Aizdevumi zemes iegādei_2

 Aizdevumi zemes iegādei_3

– Aizdevumi zemes iegādei_4

– Aizdevumi zemes iegādei_5

2) Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017. gada lietavu radīto zaudējumu mazināšanu sējumiem un stādījumiem:

– Pielikums_1

– Pielikums_2

3) Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”:

– Pielikums_1.1.

4) Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem:

– Pielikums_1.2.