Ar 1. jūliju darbu uzsāks Latvijas zemes fonds

20/06/2015

Ceturtdien, 18. jūnijā, ZSA pārstāvis Mārtiņš Trons piedalījās apaļā galda diskusijā ar Latvijas zemes fonda pārstāvjiem par sadarbību, noteikumiem un procesiem.
Institūcijas mērķis būs sekmēt Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu un šo platību ilgtspējīgu izmantošanu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām ne mazāk kā 2 milj. hektāru apjomā, aktīvā lauksaimnieciskā ražošanā iesaistot aptuveni 0,4 milj. hektāru līdz šim aktīvi neizmantotās lauksaimniecības zemes.
Zemes fonda darbību regulē likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos un Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kā Zemes fonds veic darījumus ar lauksaimniecības zemi.  Latvijas zemes fondu veido uzkrāta lauksaimniecības zeme, kas tiek tālāk iznomāta, pārdota vai mainīta. Zemes fonds pirks īpašumus no pašreizējiem īpašniekiem, kuri vairs nespēj vai kādu citu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas paši turpināt lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, un kuri paši izteiks vēlmi pārdot īpašumu Zemes fondam.
Neiznomātajiem un nepārdotajiem īpašumiem tiks pirkti apsaimniekošanas pakalpojumi – tai skaitā pļaušana, krūmu novākšana ar mērķi uzturēt lauksaimniecības zemi labā kārtībā, sakopt lauksaimniecības zemi un atgriezt lauksaimnieciskajā apritē.
Iznomāšanas un pārdošanas noteikumi būs pieejami jūlijā, jo tie vēl ir apstiprināšanas procesā.
Informācija par pārdošanai pieejamo zemi, gan jau piederošas pārdošanu būs pieejama ALTUM mājaslapā.