Ārstu forumā prezentēs integrētās lauksaimniecības metodes

05/08/2015

Ceturtdien, 6. jūlijā Jūrmalā biedrības „Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris Cīrulis piedalīsies starptautiskajā ārstu forumā „Jaunais vilnis medicīnā”. J. Cīrulis dažādu valstu medicīnas speciālistiem prezentēs drošas vietējās pārtikas produktu ieguves saimniekošanas modeli, kā piemēru minot savu praksi z/s „Mežacīruļi”.

Jau trešajā „Jaunais vilnis medicīnā”ārstu forumā notiks kongress “Viena pasaule, viena veselība”, kurā uz pieredzes apmaiņu par veselīgu uzturu, cilvēka un dzīvnieka veselību aicināti ārsti un veterinārsti no visas pasaules. Lauksaimniecības tiks apspriesta saistībā ar koncepciju „No fermas līdz galdam”, proti, pasākumu kopumu, lai patērētājam nodrošinātu pēc iespējas veselīgāku un kvalitatīvāku pārtiku, un lai tās ražošanas procesam (lopbarības sagatavošana, dzīvnieku labturība, gaļas uzglabāšana, pārstrāde u.c.) būtu pēc iespējas mazāka ietekme uz vidi. Sadarbības rezultātā pārtikas produktu ķēde no ražotāja līdz patērētājām tiek padarīta loģiskāka un harmoniskāka.

Par videi draudzīgu saimniekošanu izsakās Juris Cīrulis:
„Forumā tiks apspriesta integrētā lauksaimniecība, piemēram: kā samazināt ražošanas piesārņojumu, kā efektīvāk strādā ar pesticīdiem un kā labāk modernizēt saimniecības. Līdz šim populārākā ir bijusi intensīva lauksaimnieciskā ražošana, taču šobrīd aizvien lielāku atbalstu gūst integrētās lauksaimniecības metodes. Tās ražošanā izmanto vidi saudzējošus pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību un vienlaikus veicot pasākumus sabalansētas augu mēslošanas un augu aizsardzības nodrošināšanai.”

„Zemnieku saeima ir viena no lauksaimnieku organizācijām, kas atbalsta ražotāja – patērētāja harmonisko saikni un videi labvēlīgu saimniekošanu. Zemnieki, kuri savas neapdomātās darbības dēļ apdraud apkārtējo vidi, tiek saukti pie atbildības. Starpgadījumi sadarbojoties ar speciālistiem tiek izmeklēti, un risināti ar dialoga starpniecību ,” turpina J. Cīrulis.