Atbildīgajai komisijai nodod grozījumus, kas paredz atbildību par lauksaimniecības zemes neizmantošanu

10/07/2019

Saeima pirmdien izskatīšanai parlamenta Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā nodeva grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, ka paredz administratīvās atbildības piemērošanu par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.

 

Latvijā plānots noteikt administratīvo atbildību par tādas lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, kas iegūta īpašumā pēc 2014. gada 1. novembra – brīža, kad stājās spēkā zemes tirgus tiesiskais regulējums.

 

Ja zeme platībā no viena līdz 20 hektāriem ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem un to neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā, piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 15 līdz 60 eiro vienībām, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 150 eiro, par zemi no 21 līdz 50 hektāriem piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 60 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām – no 150 līdz 650 eiro, par zemi no 51 līdz 100 hektāriem, piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 350 līdz 500 eiro, bet juridiskajām personām – no 650 eiro līdz 1500 eiro.

 

Ja tiešmaksājumiem pieteikta lauksaimniecībā izmantojamā zeme platībā lielākā par 100 hektāriem netiks izmantota tam paredzētajam nolūkam, piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 500 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 1500 līdz 5000 eiro.

 

Grozījumi nosaka, ka administratīvo sodu piemēros atkarībā no lauksaimniecības zemes platības, uz kuras pēc šīs zemes iegādes nav uzsākta vai arī netiek turpināta lauksaimnieciskā darbība. Izvēli, kuru sodu – brīdinājumu vai naudas sodu piemērot fiziskai personai, veiks iestāde, kura sodu piemēros.

 

Administratīvo pārkāpumu procesu par šajā likumā minētajiem pārkāpumiem uzsāks pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības policija vai pašvaldības vides kontroles amatpersona. Administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanai sagatavos, administratīvā pārkāpuma lietu izskatīs un lēmumu pieņems pašvaldības administratīvā komisija.

 

Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Saeimā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.