Atvērtā Padomes sēde LLU MPS Vecauce

12/08/2014

Aicinām apmeklēt mūsu Atvērto Padomes sēdi, kas norisināsies š.g. 14.augustā LLU MPS Vecauce, Auces novads, Vecauces pagasts, kur spriedīsim par Krievijas importa aizliegumu un mūsu turpmākajām aktivitātēm šajā jautājumā, kā arī tiks apstiprināta Zemnieku saeimas pozīcija par MK noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos””. Tāpat klātesošie tiks iepazīstināti ar LLU MPS Vecauce aktivitātēm un saimniecību.

.

Padomes sēdē ir aicināti piedalīties biedri, kas vēlas iepazīties, kā organizācijā tiek pieņemti lēmumi un piedalīties to formēšanā. Līdzīgi mīļi aicināti piedalīties biedri, kas vēlas iepazīties ar biedru saimniekošanas praksi LLU MPS Vecauce.

.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, tādēļ aicinām pieteikties zvanot uz mūsu biroju: 67027044 vai rakstot uz e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv. 

.

Pasākuma plāns:

10.00 – 10.30 Ierašanās LLU MPS Vecauce, kafijas pauze;

10.30   Padomes sēde;

13:00   Pusdienas, kafija;

13:30 Ivetas Grudovskas prezentācija par LLU MPS Vecauce darbību un aktivitātes projekta Baltic Compact ietvaros;

14.00 – 15.30  Apskates gājiens un prezentācija pa LLU MPS Vecauce.

.

Par LLU MPS Vecauce

SIA LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce” ir daudznozaru lauksaimniecības uzņēmums. Paralēli ražošanai tas nodrošina praktiskās mācības un konsultācijas lauksaimniecības studentiem un nozarē iesaistītajiem. Galvenās nozares – lopkopība, augkopība, augļkopība, biogāzes ražošana. Saimniecība apsaimnieko 1950 ha zemes, tajā strādā 120 darbinieki. Kopš 2012.gada LLU MPS ir partneris Baltijas jūras programmas projektā Baltic Compact. Tā ietvaros veiktas investīcijas saimniecībā, pilnveidojot digestāta izkliedes posmu, modernizējot biogāzes ražotni, kā arī turpinot eksperimentu ar dambīšu izveidošanu notekgrāvjos, barības vielu (N un P) noteču mazināšanai. Ar saimniecības darbību, aktualitātēm un galvenajām projektā Baltic Compact gūtajām atziņām mūs iepazīstinās Iveta Grudovska.

 

.

Uz tikšanos Vecaucē!