Biotopu kartēšanas sanāksmes prezentācijas

10/12/2018

2018.gada 7.decembrī Dabas skaitīšanas uzraudzības sanāksmē rādītās prezentācijas.

– Projekta “Dabas skaitīšana” datu esošā un plānotā izmantošana

– «Dabas skaitīšanas» 2017. gadā iegūto datu analīze

– Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā