CSP uzsāk datu vākšanu 2023. gada lauksaimnieku aptaujā

19/09/2023

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir sākusi 2023. gada lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojuma datu vākšanu. Aptaujā piedalīsies 22 tūkstoši nejaušas gadījuma izlases veidā atlasītu lauku saimniecību, kas saņēmušas CSP uzaicinājumu. Izlasē iekļautas ekonomiski aktīvas lauku saimniecības, kurās apsaimnieko vairāk nekā 1 ha lauksaimniecības zemes un to standarta izlaide1 ir lielāka par 70 eiro.

 

Datu vākšana notiks no 18. septembra līdz 5. decembrim tiešsaistē un telefonintervijās, kā arī klātienē, ja respondents nebūs sniedzis datus. Telefonintervijas turpināsies arī pēc tiešsaistes aptaujas slēgšanas no 6. decembra līdz 15. janvārim.

 

Apsekojumā paredzēts iegūt informāciju par lauku saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu – apsaimnieko lauksaimniecības zemi vai audzē lauksaimniecības dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī neatkarīgi no tā, vai apsaimnieko īpašumā esošo zemi vai nomā no citiem lauksaimniekiem.

 

Lauksaimniekiem būs jāsniedz tikai tie dati, kas nav pieejami Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu centra reģistros.

 

Apsekojumā aktualizēs saimniecību pamatinformāciju – vispārīgu informāciju par lauku saimniecību skaitu, struktūru, lauksaimniecības zemes izmantošanu, lauksaimniecībā nodarbinātajiem un citām saimniecības aktivitātēm, kā arī iegūs jaunu informāciju par augsnes apstrādes un auglības saglabāšanas metodēm, ābeļu stādījumu platībām, lauksaimniecībā izmantoto tehniku un iekārtām.

 

Izlasē iekļautie respondenti saņems CSP uzaicinājuma vēstuli piedalīties apsekojumā un sniegt datus tiešsaistē e.csp.gov.lv vai gaidīt intervētāja zvanu. Respondenti, kas būs saņēmuši uzaicinājumu sniegt datus tiešsaistē CSP elektroniskajā datu vākšanas sistēmā https://e.csp.gov.lv , autorizācijai varēs izmantot jau esošo sistēmas lietotāja vārdu un paroli vai reģistrēties kā jaunam lietotājam.

 

Lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojums notiek reizi trīs gados starp lauksaimniecības skaitīšanām, kuru veic visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, tostarp Latvijā. Iegūtie dati nodrošinās nepieciešamo informāciju par lauku saimniecību struktūru un būs pamatā lauksaimniecības nozares analīzei un lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības politikas un lauku attīstībai Latvijā, Eiropas Savienībā.

 

Saskaņā ar Statistikas likumu CSP sniegtās ziņas netiek izpaustas, un iegūto informāciju izmantos tikai apkopotā veidā.

 

Plašāku informāciju par 2023. gada lauku saimneicību integrētās statistikas apsekojuma tiesisko pamatojumu un norisi var iegūt CSP mājaslapā.