E-pakalpojums “Sezonas laukstrādnieki”

26/03/2015

2014.gada 1.jūnijā tika ieviests sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms, kas būtiski samazināja nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kas nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

Atgādinam, ka, līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad no 1.aprīļa līdz 30.novembrim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir pieejams e-pakalpojums “Sezonas laukstrādnieki”. Pakalpojums būtiski atvieglo darba devējiem sezonas strādnieku uzskaiti, darba algas un nodokļu aprēķināšanu kā arī atskaišu sagatavošanu, kas nepieciešamas Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Lai darba devējiem būtu ērtāk lietot e-pakalpojumu, LAD ir izveidojis rokasgrāmatu, kā arī informatīvu materiālu video formātā.

Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devēji izmantos Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu, tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. EPS tiks nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) standartizētā formā vienu reizi mēnesī.

Avots: LAD