Elektrodrošība saimniecisko darbu veicējiem

08/06/2021

Veicinot sabiedrības izpratni par elektrodrošību, AS “Sadales tīkls” ik gadu realizē dažādas aktivitātes ar mērķi informēt par elektrības bīstamību neuzmanīgas vai pārgalvīgas rīcības gadījumā. Viena no svarīgākajām auditorijām ir saimniecisko darbu veicēji, kuri izmanto dažāda veida smago tehniku elektrolīniju tuvumā.

 

2020. gadā AS “Sadales tīkls” reģistrējusi 770 trešo personu izraisītus elektrotīkla bojājumus, kas ir par 3% vairāk nekā aizpērn. Vairāk nekā puse bojājumu saistīti ar pārrautām elektrības kabeļlīnijām, 172 gadījumos pārrautas gaisvadu līnijas, savukārt pārējie bojājumi attiecas uz elektrolīniju balstiem un transformatoru punktiem. Vairumā gadījumu bojājumus rada būvniecības, lauksaimniecība, mežizstrādes un citu saimniecisko darbu veicēji, turklāt biežākais bojājumu cēlonis ir nesaskaņoti darbi elektrotīkla tuvumā. Rezultātā ne tikai tiek traucēta elektroapgāde simtiem un pat tūkstošiem iedzīvotāju, bet arī pastāv nopietns apdraudējums darbos iesaistītās personas veselībai un dzīvībai – jāņem vērā, ka saskare ar vidējo spriegumu cilvēkam var būt nāvējoša.

 

Lai mazinātu elektrotīkla bojājumu gadījumu skaitu, veicinātu drošu saimniecisko darbu veikšanu elektrotīkla tuvumā, iepriekš tos saskaņojot ar AS “Sadales tīkls”, kā arī izglītotu saimniecisko darbu veicējus par pareizu rīcību, ja noticis ar elektrību saistīts negadījums, ir izstrādāts informatīvs materiāls par elektrodrošību.