ELMA-TP Seminārs: “Vietējo produktu atpazīstamības un kvalitātes nodrošināšana”

20/04/2015

Pagājušo nedēļu viesnīcā Rožmalās Eiropas Savienības projekta ELMA-TP norisinājās seminārs, kurā gan vietējie, gan ārzemju viesi iepazīstināja vietējos ražotājus ar savu pieredzi un zināšanām.
Papildus informācija un prezentācijas:
Dizainparaugs_izgudrojums_patents
Informacija_pateretajiem_PVD_macibas_2015_ZS
Partikas_kvalitates_shemasZM
Vietejie_produkti_Italija
Vietejie_produkti_izstades
Vietejie_produkti_partikas_kvalitates_shemasPVD
Vietejie_produkti_Slovenija
Vietejie_produkti_Turcija