Gada ienākumu deklarācija par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem OBLIGĀTI jāiesniedz līdz 2014.gada 2.jūnijam

19/05/2014

Vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz nākamo divu nedēļu laikā līdz 2014.gada 2.jūnijam ieskaitot.

.

Lai gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana būtu ērtāka un vienkāršāka, VID aicina to darīt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

.

VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti līdz 2014.gada 2.jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri veikuši saimniecisko darbību, piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c., guvuši ienākumus ārvalstīs, tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa.

.

Tāpat gada ienākumu deklarācija līdz 2.jūnijam jāiesniedz tiem, kuri guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2013.gadā pārsniedza 2160 latus (3073 eiro), piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, piemēram, ienākumu no kapitāla, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

.

VID vērš uzmanību, ka, aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2013.gadu, tajā ietvertās summas norādāmas latos un santīmos. Savukārt, ja nodokļa maksātājam uz deklarācijas pamata ir veicams nodokļa maksājums vai nodokļa atmaksa, tad attiecīgi maksājums budžetā vai atmaksa no budžeta ir veicami eiro, turklāt EDS šo latos aprēķināto summu automātiski konvertēs eiro pēc Eiropas Padomes noteiktā maiņas kursa – 0,702804 – un gada ienākumu deklarācijā uzrādīs blakus aprēķinātajai nodokļa summai vai nodokļa atmaksas summai.

.

VID aicina iedzīvotājus iesniegt gada ienākumu deklarāciju ērtā un drošā veidā jebkurā sev piemērotā laikā un vietā elektroniski, izmantojot EDS. Lai kļūtu par EDS lietotāju, vēl līdz 2014.gada 31.maijam personai ir jāaizpilda iesniegums un jānoslēdz līgums ar VID. Iesniegums un līgums pieejams VID mājaslapā sadaļā “Noderīgi/ Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)/ Kā kļūt par EDS lietotāju?”.

.

Lai pieteiktu EDS līguma parakstīšanu noteiktā VID klientu apkalpošanas centrā un laikā, ir tikai jāpiezvana uz attiecīgo klientu apkalpošanas centru un jāvienojas ar konsultantu par piemērotāko līguma parakstīšanas datumu un laiku. Nepieciešamības gadījumā konsultants arī parādīs, kā praktiski darboties ar EDS. VID mājaslapā pieejama arī video instrukcijas, kurā soli pa solim izstāstīts, kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju elektroniski.

.

Pēc līguma noslēgšanas piecu darba dienu laikā uz iesniegumā norādīto lietotāja elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīts identifikators un sākotnējā parole, lai varētu sākt darbu EDS.

.

Savukārt fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2013.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) līdz pat 2017.gada 16.jūnijam. Tāpat 2014.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2011. un 2012.gadu.

.

Avots: LETA