GreenAgri konference “Vides prasības un efektīva organiskā mēslojuma apsaimniekošana Baltijas jūras reģiona valstīs”

17/02/2016

GreenAgri konference

“Vides prasības un efektīva organiskā mēslojuma apsaimniekošana Baltijas jūras reģiona valstīs”

15.-16.02.2016.

Biedrība “Zemnieku Saeima” sadarbībā ar Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kameru rīkoja konferenci “Vides prasības un efektīva organiskā mēslojuma apsaimniekošana Baltijas jūras reģiona valstīs, kura tika organizēta Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014- 2020 projekta “ GreenAgri” CB272 ietvaros.
Baltijas Jūras reģiona lauksaimnieki ne vienmēr efektīvi izmanto organiskajos mēslos esošās augu barības vielas, zaudējot ražu un kvalitāti. Joprojām lauksaimniekiem un politikas veidotājiem ir dažāda izpratne par kūtsmēslu apsaimniekošanu: daudzos gadījumos trūkst informācijas un zināšanu par praktiskajiem ražošanas apstākļiem dažādās valstīs. Organisko mēslu apsaimniekošana ir ierobežojošs faktors ražotāju un amatpersonu sarunās par vides prasībām lauksaimnieciskajā ražošanā. Lai risinātu šo problēmu, tiek uzsākts projekts organiskā mēslojuma (kūtsmēslu) pārvaldībā, balstoties uz praktiskiem demonstrējumiem saimniecībās, zināšanu pārnesi un sadarbību.
Konferences mērķis bija veicināt vides prasību ieviešanas pieredzes apmaiņu, diskutēt par atšķirībām Igaunijas un Latvijas lauksaimniekiem saistošajā vides likumdošanā, iepazīstot Igaunijas un Latvijas ekspertu skatījumu uz lauksaimniecības resursiem, kā arī par pieejamām organisko mēslu iestrādes tehnoloģijām.
Mērķa grupa: lauksaimnieki, konsultanti, vides speciālisti, studenti, kā arī NVO, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti.
• Konferences pirmajā dienā – 15.02.2016 apmeklējām 3 saimniecības, kurās iepazinām ar dažādām organiskā mēslojuma apsaimniekošanas tehnoloģijām.
• Konferences otrajā dienā – 16.02.2016. konferences dalībnieki ieguva jaunas zināšanas un informāciju par valstu pieredzi organisko mēslu apsaimniekošanā, un par vides likumdošanu Latvijā un Igaunijā.
Praktiska informācija:

  • 15.02.2016. plkst. 9:50 pulcējāmies uz saimniecību apskati – Lielā iela 6, Jelgava (pie viesnīcas “Jelgava”) http://www.hoteljelgava.lv;
  • 16.02.2016. plkst. 10:00 konference LLU, Sudraba zālē (Lielā ielā 2, Jelgavā, LV-3001);
    •  Konferences darba valoda – latviešu, igauņu un angļu (nodrošināta tulkošana);
    • Konferences dalībniekiem ir nodrošināta kafija, uzkodas un pusdienas (saskaņā ar reģistrēšanās sarakstu).

greenagri_interreg_ERAF_rakstiem
xaZSA_logo_caurspidigs