Informācija no Zemkopības ministrijas par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli

21/06/2019

Atgādinām, ka lauksaimniekiem ir iespēja izmantot atvieglotu darbaspēka nodokļa režīmu sezonas darbos nodarbinātajiem, par tiem maksājot vien 15%darbaspēka nodokli!

 

PRIEKŠROCĪBAS:

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

Vispārējais darbaspēku nodokļu režīms

Nodoklis

15% (IIN un VSAOI)

25% IIN
35,09% VSAOI

Līguma forma

Mutiska

Darba līgums

Ziņojums VIDam par darbinieku pieņemšanu darbā

Nav jāsniedz

Ir jāsniedz

Ziņojums VIDam par darbiniekiem, to atlīdzību, un aprēķinātajiem nodokļiem

Izveido LAD IT sistēma

Darba devējam jāpilda

 Arī viesstrādniekiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, bērniem var piemērot šo nodokļa režīmu!

 

Lai saņemtu LAD sistēmā piekļuvi sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmam, jābūt VPM deklarētam vismaz vienam no 68 kultūraugu kodiem, kas minēti noteikumu Nr.166 pielikumā (pieejami šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=265360), tai skaitā kartupeļu , lopbarības biešu, cukurbiešu, garšaugu un ārstniecības augu audzētājiem, kokaugu stādaudzētavām.

 

Video pamācība par sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu, izmantojot LAD informācijas sistēmu pieejama šeit: https://vimeo.com/214148838

 

Prezentācija par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu: Sezonas laukstrādnieku nodoklis_ZM