Informācija par bīstamām kravām

18/08/2014

Aicinām iepazīties ar prasībām par iekšējiem pārvadājumiem bīstamajām kravām!

.

.

.

..

.

 1. Saskaņā ar Eiropas valstu Nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) 1.1.3.6. punktu, veicot dīzeļdegvielas pārvadājumus iepakojumos (kannās, mucās, IBC konteinerā) līdz 1000 l, ir atļauts piemērot izņēmuma daudzumu nosacījumus. Veicot pārvadājumus saskaņā ar izņēmuma daudzumu nosacījumiem, ir jāievēro sekojošas ADR prasības:
 • Darbiniekiem, piemēram, autovadītājiem, ir jābūt instruētiem atbilstoši savai kompetencei ADR 1.3. (par instruktāžu ir jābūt ierakstam instruktāžu žurnālā vai protokolā un uzņēmumā ir jābūt pieejamām atbilstošām instrukcijām);
 • Jāizmanto iepakojumi (kannas, mucas, vidējās kravnesības (IBC) konteiners) ar atbilstošu ANO marķējumu (plastmasas iepakojumiem derīguma termiņš ne vairāk kā pieci gadi no ražošanas brīža un IBC konteineriem jāveic periodiskā pārbaude ik pēc 2,5 gadiem). IBC konteinera ANO marķējuma piemērs:  un31HA1/Y/0814/…………;
 • Katru iepakojumu jāapzīmē ar:
  • Vielas ANO Nr. UN 1202
  • ar trešā parauga bīstamības zīmi un videi kaitīgas vielas zīmi (izmēri 100×100 mm). IBC gadījumā no divām pretējām pusēm (tā, lai šīs zīmes neaizsedz citu svarīgu informāciju).

Pavaddokuments nav noteiktas formas, bet jābūt norādītam:

 1. nosūtītājs, saņēmējs (nosaukums, adrese)
  1. UN1202, dīzeļdegviela, 3, III (videi kaitīgs)
  2. daudzums litros, iepakojumu skaits un apraksts, piemēram, 800 l 1 IBC
 • Transporta vienībā ir jābūt derīgam 2 kg pulvera ugunsdzēšamajam aparātam un portatīvajam lukturītim.
 • Kraušana un stiprināšana
 • Smēķēšanas aizliegums

.
 

Aprakstītā situācija attiecas uz dīzeļdegvielas pārvadājumiem izņēmuma daudzumos!!!

.

Papildus informācija – http://www.atd.lv/lat/kravuparvadajumi/pasparvadajumi/

.

Atgādinām,  ka arī pesticīdi, insekcīdi, minerālmēsli var būt bīstama krava. Informāciju par to var gūt no nosūtītāja sniegtās informācijas, bet visprecīzāk no produkta datu drošības lapas.

.

Pašpārvadājuma sertifikāts ir nepieciešams, ja kravas automašīnas pilna masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz 6 tonnas vai kura pieļaujamā celtspēja, ieskaitot piekabes, pārsniedz 3,5 tonnas.

 .

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties  ar speciālistu Ediju Heisleru e-pasts: edijs_h@inbox.lv;  tālruņa nr.+37129216991