Izmaiņas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas patērētājiem

30/03/2018

Ņemot vērā aktīvu “Zemnieku saeimas” iesaistīšanos, šī gada 1. aprīlī stājās spēkā izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, kuri paredz papildu risinājumus un iespējas sezonāla rakstura elektroenerģijas lietotājiem.

Jaunais pakalpojums paredz iespēju vienu reizi 12 mēnešos samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu līdz 9 mēnešiem un bez maksas to atjaunot, ja izpildās šādi kritēriji:
.
1. pirms pieslēguma jaudas samazināšanas klienta pieslēgums vismaz vienu mēnesi ir izmantots efektīvi (vismaz 7%);

2. pieslēguma jaudai jābūt virs 100 A;

3. sistēmas pieslēguma atļautā slodze tiek samazināta vismaz par 50%.  ZSA pozīcija bija 6%, 50A un 30%!

Ja Jums rodas papildu jautājumi par šo iespēju, aicinām sazināties ar AS “Sadales tīkls” speciālistiem, kuru kontaktinformācija pieejama teksta beigās.
AS “Sadales tīkls” dati liecina, ka lauksaimniekiem vēl joprojām ir liels potenciāls izvērtēt savu pieslēgumu jaudu un samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju, tādēļ aicinām primāri izvērtēt faktiski nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu un atteikties no neizmantotās jaudas, vienlaikus samazinot izmaksas par elektroenerģiju. Jūsu ērtībām AS “Sadales tīkls” mājaslapā www.sadalestikls.lv  ikvienam ir pieejams ērti izmantojams slodzes aprēķināšanas kalkulators, izmaksu samazināšanas ceļvedis un padomi, kā izvērtēt elektrotīkla pieslēguma jaudu savā objektā.
Pielikumā AS “Sadales tīkls” kontaktpersonu saraksts, atļautās slodzes tabula un jaudas izmantošanas efektivitātes formula aprēķiniem.

Jaudas_izmantosanas_efektivitates_formula

Atļauta_slodze_kW

ST_kontaktpersonu_saraksts