Kā lauksaimniekam apdrošināt savus krājumus?

22/05/2024

Ņemto vērā pēdējā laikā izskanējušo informāciju par augu aizsardzības līdzekļu zādzībām Latvijā, sniedzam nelielu skaidrojumu tajā, ka apdrošinātāji piedāvā gan standarta mantas apdrošināšanu, gan īpašus risinājumus lauksaimniekiem. Iespējams apdrošināt ražošanas iekārtas, preces, noliktavu krājumus (sēklu, ražu, minerālmēslus, augu aizsardzības līdzekļus) un citas lauksaimniekam piederošās mantas.

 

Kas jāņem vērā:

 • Krājumu apdrošināšanas prēmijas (polises) cenas noteikšanā tiks ņemta vērā krājumu vērtība, krājumu veids, telpa/vieta, kurā krājumi tiek glabāti, un izvēlētais pašrisks.
 • Precīzi jānosaka krājumu vērtība, lai nerastos zemapdrošināšanas situācija.
 • Jo lielāks būs pašrisks, ko uzņemsieties, jo lētāka būs apdrošināšanas polise.
 • Runājiet ar apdrošinātāju, lai iekļautu polisē to apdraudējumu veidus, par kuriem uztraucaties visvairāk.

 

Atsevišķi apdrošinātāji izstrādājuši jaunus risinājumus, kas segumā iekļautajā ražas un izejvielu krājumu apdrošināšanā ņem vērā, ka vienubrīd zemniekam to ir daudz, bet uz pavasari tādu var nebūt gandrīz nemaz. Tādējādi saimniecības var izvairīties no pārmaksas par apdrošināto krājumu daudzumu.

 

Krājumu apdrošināšana var segt zaudējumus, kas radušies šādos gadījumos:

 • Uguns postījumu dēļ – ugunsgrēks, zibens spēriens vai eksplozija. (Piemērs: ugunsgrēkā tiek iznīcināta noliktava, kurā atrodas krājumi.)
 • Dabas stihijas dēļ – vētra, plūdi, krusa. (Piemērs: vētra sabojā uzņēmuma jumtu, izraisot ūdens noplūdi noliktavā un sabojājot krājumus.)
 • Šķidruma vai tvaika noplūdes dēļ. (Piemērs: cauruļvadu avārijas izraisīta noplūde sabojā krājumus.)
 • Trešo personu ļaunprātīgas rīcības dēļ – zādzība ar ielaušanos, laupīšana vai vandalisms. (Piemērs: tiek nozagta kravas automašīna, kurā atradās krājumi.)
 • Bojājumi (vai šo mūsējie piedāvā?) (Piemērs: krājumi tiek glabāti noteiktā temperatūrā, un strāvas padeves pārtraukuma dēļ tie sabojājas.)

 

Padomi polises iegādei un drošībai:

 • Izvēloties polisi, ņemiet vērā šādus faktorus: piedāvātā seguma veids, polises cena, pašrisks, apdrošinātāj reputācija un finansiālā stabilitāte
 • Esiet godīgs un atklāts ar savu apdrošinātāju par savu uzņēmējdarbību un apdrošināmo objektu, tas palīdzēs iegādāties nepieciešamo segumu
 • Pirms parakstīšanas uzmanīgi izlasiet polisi, lai saprastu, kas ir un kas nav apdrošināts
 • Paziņojiet apdrošinātājam par jebkādām izmaiņām, piemēram, jauniem krājumiem vai atrašanās vietas maiņu.
 • Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, nekavējoties iesniedziet atlīdzības prasību.
 • Instalējiet drošības sistēmas, lai aizsargātu jūsu krājumus un inventāru no zādzībām un vandālisma.
 • Glabājiet savus krājumus drošā un atbilstošā vietā.
 • Apvienojiet savas apdrošināšanas polises: ja jums ir cita veida apdrošināšana, piemēram, uzņēmējdarbības atbildības apdrošināšana vai komerciālā īpašuma apdrošināšana, iespējams, varēsiet ietaupīt naudu, iegādājoties visas polises pie viena apdrošinātāja.

 

Svarīgi! Apdrošināšana balstās uz varbūtības teoriju – apdrošināšanu iegādājas daudzi, bet negadījumi notiek vien dažiem. Klients pērk polisi katru gadu, bet negadījums notiek reizi 10 vai 20 gados, tāpēc arī polises cena, salīdzinot ar īpašuma vai krājumu vērtību, ir daudz zemāka. Ja šis līdzsvars tiek izjaukts, tiek sagrauta apdrošināšanas būtība un tā nestrādā. Vēl viena nianse – ja klientam negadījumi atgadās katru gadu vai pat biežāk, apdrošinātājs to ņems vērā un attiecīgi paaugstinās polises cenu vai negribēs šādu klientu apdrošināt.