Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecība

06/01/2016

5. janvārī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2003. gada 12. augusta noteikumus Nr. 446 “Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi”.

Noteikumu projektā ir ieviestas prasības, kas noteiktas Eiropas Komisijas (EK) direktīvā par minimālajām prasībām, kas jāievēro attiecībā par sēklas kartupeļiem un sēklas kartupeļu partijām. Tāpat jaunajos noteikumos ieviestas EK direktīvas prasības, ar ko nosaka Eiropas Savienības (ES) kategorijas bāzes un sertificētiem sēklas kartupeļiem un šīm kategorijām piemērojamos nosacījumus un apzīmējumus, kā arī direktīvas prasības, ar ko nosaka minimālos nosacījumus un ES kategorijas attiecībā par pirmsbāzes sēklas kartupeļiem.

Noteikumu projekts nosaka prasības mātesaugiem, no kuriem iegūst pirmsbāzes kategoriju. Tāpat noteikumu projekts paredz iespēju sēklaudzētājiem iegūt četras pirmsbāzes sēklas kartupeļu paaudzes līdzšinējo divu paaudžu vietā un bāzes sēklas kartupeļiem iegūt trīs paaudzes līdzšinējo divu paaudžu vietā.

Jaunie noteikumi paredz kartupeļu sēklaudzēšanas lauku apskatēs noteikt stingrākas prasības atsevišķiem sēklas kartupeļu stādījumu kvalitātes rādītājiem, piemēram, ar melnkāju slimie augi, šķirnei netipiskie augi. Sēklas kartupeļu partijām bumbuļu kvalitātes novērtēšanai noteikti papildus kvalitātes rādītāji – melnais un irdenais kraupis. Tāpat ir noteikti stingrāki vīrusu tolerances līmeņi, neizdalot atsevišķi vieglos un smagos vīrusus.

Noteikumos precizēta arī sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācijas kārtība, lauka apskates kārtība, sēklaudzēšanai noteiktās prasības un sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par MK noteikumu projektu “Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi” pieejama MK mājaslapā.