Kas jāievēro, lai pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra

18/03/2015

Zemkopības ministrija atgādina, ka bīstamā infekcijas slimība – Āfrikas cūku mēris (ĀCM) – turpina izplatīties Latvijas meža cūku populācijā. Laikam kļūstot siltākam un tuvojoties vasarai, lauksaimniekiem un jo īpaši piemājas saimniecību īpašniekiem, kuri tur cūkas, ir sevišķi svarīgi ievērot nepeiciešamos biodrošības pasākumus, lai ar ĀCM netiktu inficētas cūkas novietnēs.

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot dzīvnieku turētājs var pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.

Par biodrošības pasākuma ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, vienreizējās lietošanas aizsargapģērbu un grauzēju iznīcināšanu, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

Visiem, kuri audzē cūkas pārdošanai, jāizstrādā biodrošības pasākumu plāns, kas paredz konkrētajai novietnei piemērotu biodrošības pasākumu īstenošanas modeli.

Cūku turētājiem, lai pasargātu savus dzīvniekus un dzīvnieku novietni no inficēšanās ar ĀCM, ir jāievēro MK 20.08.2013. noteikumu Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” prasības, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ieteikumi.

Galvenie ieteikumi, kuri ir jāievēro:

1) Cūkas jātur slēgtās novietnēs, ja nepieciešams, tās var nožogot, lai nepieļautu mājdzīvnieku saskari ar savvaļas vai klaiņojošiem dzīvniekiem. Cūkas nedrīkst turēt āra aplokos.

2) Cūku novietnē jāveic regulāra tīrīšana, dezinfekcija, tajā nedrīkst būt grauzēji un insekti.

3) Jānodrošina nepiederošu personu, klaiņojošu un savvaļas dzīvnieku piekļuve dzīvnieku turēšanas vietai.

4) Pie ieejas novietnē jānovieto dezopaklāji.

5) Vietai, kur glabājas dzīvnieku barība, jābūt tīrai. Jāseko, lai tur nesavairojas grauzēji.

6) Novietnē visiem strādājošajiem jāievēro iekšējās kārtības noteikumi un higiēna. Dzīvnieku kopējam darbam novietnē jābūt maiņas apģērbam un apaviem. Drēbes pirms iešanas kūtī un pēc dzīvnieku kopšanas jāpārvelk.

7) Cūkām aizliegts izbarot ēdināšanas uzņēmuma atlikumus, kā arī pārtikas atkritumus.

8) Ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai ir iespējams, ka pie tās esošo lauku apmeklējušas meža cūkas, nedrīkst izbarot mājas cūkām tur pļautu zāli, zaļo masu, kā arī neapstrādātus kartupeļus un graudaugus.

9) Nelietojiet salmus vai citus pakaišiem domātus materiālus, ja tie atrodas uz lauka, kuram var piekļūt meža cūkas.

Atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem par biodrošības pasākumu ieviešanu katrā konkrētajā saimniecībā sniegs PVD speciālisti teritoriālajās pārvaldēs. Kontakti pieejami šeit!

Aktuālo informāciju par cūku (t.sk. nomedīto meža cūku) un to pārvietošanas ierobežojumiem ĀCM skartajās teritorijās, kā arī par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu konteineru atrašanās vietām  var iegūt interaktīvajā kartē PVD mājaslapā šeit!

PVD aicina sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties saukt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas.

Avots: Pārtikas un veterinārais dienests